Contactar

Si voleu contactar amb nosaltres, rebre més informació sobre alguna notícia o bé inserir publicitat a El Pastís, podeu fer-ho des d’aquí:


Carrer Comtal, 32, 2n
08002 Barcelona
T. +34 93 317 39 98

www.gremidepastisseria.cat
gremi@pastisseria.cat

octubre 2nd, 2015 per elpastis